Arbetar du på tak, höga höjder eller på byggarbetsplatser? Då är en utbildning i taksäkerhet för att minimera olycksrisken att rekommendera. En grundläggande fallskyddsutbildning där vi varvar teori och praktik.

Pris per person: 2495 kronor.