Utbildning i besiktning och genomgång av personligt fallskydd. Du blir efter utbildningen Kompetent person, vilket innebär att du är godkänd för att besiktiga personligt fallskydd. Personlig fallskyddsutrustning (PPE) skall kontrolleras av kompetent person regelbundet. Minst en gång per år. Vi utbildar dig så att du kan:

  • Genomföra kontroller av personligt fallskydd
  • Upptäcka skador och brister
  • Dokumentera
  • Ta beslut om åtgärd

Du blir efter utbildningen Kompetent person, vilket innebär att du är godkänd för att besiktiga personligt fallskydd.

Material och utrustning står vi för. Tidsåtgång: 6 timmar.

Pris: 3900 kronor.