Svåråtkomliga platser?

Här kan du läsa om vilka tjänster vi på Roofac erbjuder. Klicka på de olika rubrikerna för att läsa mer om varje tjänst. Anlita oss när du har jobb som behöver utföras på svåråtkomliga platser.

Använd en rope access-tekniker vid en inspektion. Det innebär i de allra flesta fall en billigare lösning för kunden. Rope access-teknikern kan med hjälp av klätterteknik ta sig överallt för att besikta och inspektera, självklart med full dokumentation. Vi utför inspektioner både för industri och fastighetsägare. Det kan röra sig om cykloner, cisterner, skorstenar, tak o.s.v. Roofac kan i samarbete med Force Technology, som är ett av de största bolagen i Skandinavien på teknisk kontroll och besiktning, erbjuda besiktningar och inspektioner på höga höjder och/eller svåråtkomliga platser.

stefan-besiktigar-pa-torsby-kyrka

Exempel på arbeten vi utför:

 • Visuell kontroll
 • Tjockleksmätning
 • Kontroll av målning och korrosion
 • Ultraljudsprovning
 • Sprickindikering med oförstörande provning (OFP)

För mer information om inspektion och besiktning i rep är ni välkomna att kontakta oss.

Att använda sig av våra rope access-tekniker vid diverse montagearbeten är ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ. När arbetet skall utföras på höga höjder, svåråtkomliga platser och då höga krav ställs på säkerhet och kvalitet, är rope access en metod som hjälper till att snabbt komma på plats för att kunna utföra arbetet. Vi kan lyfta och montera upp till fem ton beroende på storlek.

IMG_0097

Exempel på uppdrag:

 • Montage av belysning och armaturer
 • Montage av reklamskyltar och banderoller
 • Montering av åskledare
 • Montering av stuprör
 • Kabeldragning
 • Montage av sprinklersystem
 • Montage av fasta fallskyddssystem

För mer information och frågor, vänligen kontakta oss.

Säkerhetslösningar i det största området som vi arbetar inom. Vi säkrar upp andra entreprenörer och industrins egen personal. Vi monterar fasta säkerhetslösningar för att trygga befintliga miljöer. Det kan vara att sätta upp vajer, skenor eller andra säkerhetslösningar. När vi kommer ut på plats, finner vi en lösning som passar just den platsen. Vi kan också komma och stödja upp med säkerhetspersonal så att utförandet säkerställs, eller räddningspersonal då det handlar om trånga utrymmen eller utsatta platser.

karlstad-uni16

Exempel på uppdrag:

 • Montage av säkerhetslösningar som vajer, skenor, fallskyddsblock
 • Inspektion av fallskyddssystem
 • Säkerhetspersonal vid industristopp
 • Assistans i projekt som säkerhetspersonal

För mer information eller frågor, kontakta oss.

Vi utför underhållsarbeten på hög höjd och/eller svåråtkomliga platser för industri och fastighetsägare. Roofacs rope access-tekniker utför underhållsarbeten som annars skulle kunnat bli för kostsamma eller besvärliga att utföra. Det krävs inga hjälpmedel såsom ställningar, liftar eller kranar, utan tjänsterna utförs enkelt i rep.

20131121_113421

Exempel på underhållsarbeten vi utför:

 • Fasadtvätt
 • Fönsterputsning
 • Snöskottning/borttagning av istappar
 • Rensning av hängrännor
 • Duvsäkring
 • Rostskyddsmålning
 • Målning
 • Våt- och torrdammsugning
 • Takunderhåll

För mer information eller frågor är ni välkomna att kontakta oss.