Arbetar du inom ett utsatt område där det finns risk för fall till lägre nivå eller utför arbeten i slutna utrymmen?

Då är det viktigt med rätt kunskap, utbildning samt utrustning för att kunna utföra arbetet på ett säkert och kontrollerat sätt.

Vi på Roofac har mångårig erfarenhet inom yrkesklättring och har ett brett utbud av utbildningar. I vår nybyggda träningsanläggning har vi möjlighet att ge er en realistisk träning i uppbyggda miljöer för olika yrkeskategorier och scenarier.

Fallskyddsutbildning heldag är en utbildning som riktar sig till dem som arbetar där det föreligger risk för fall inom exempelvis industrin. Här får man lära sig vilka lagar och normer som reglerar arbete på höjd samt genomföra praktiska övningar i hur man använder personlig skyddsutrustning.


Kursinehåll

 • Lagar och normer
 • Fallskydd i teorin
 • Praktisk träning

Boka din utbildning idag utbildning@roofac.se eller ring 010-4104450


GRUNDKRAV I FALLSKYDDSUTBILDNINGAR – NSA AUKTORISERAD

Grundutbildningen ger en allmän förståelse och gäller endast för enklare fallskyddsituationer såsom mobila arbetsplattformar, ställningar och andra arbeten där fallskyddet används passivt som antingen restraint eller fall arrest. För andra arbetssituationer krävs specifika påbyggnadskurser.

Nordic Safety Association (NSA) ansvarar för auktorisering av utbildningsföretag i fallskydd
och för grundutbildning i fallskydd. På www.nordicsafety.eu finns alla auktoriserade utbildningsföretag.

Tid: Utbildningen är minst 2 timmar teori och 2 timmar praktik.

Facilitet: Teorisal och lämplig utbildningsplats med balk/förankringspunkt.

Gruppstorlek: Max 8 deltagare/instruktör.

Instruktörer: 1 räddningsplan för instruktör när så behövs, kan betyda två instruktörer beroende på plats och miljö.

Certifikat: Grundkurs i fallskydd. Utbildningsföretagen auktoriserar eller certifierar dem som genomgått utbildningen med godkänt resultat och visat förståelse i säkert tänkande.

Giltighetstid: Det är alltid arbetsgivaren som har ansvar för att arbetstagaren har rätt kompetens för det arbete som ska utföras. NSA:s bedömning utifrån utveckling av utrustning är att kunskapen bör förnyas minst vartannat år.
Språk: Deltagare skall kunna tillgodogöra sig språket som utbildningen genomförs på.
Påbyggnadsutbildningar: Utbildningsbevis gäller ej för specifika typer av fallskydd eller specifika arbetssituationer anpassade till befintlig miljö och anpassade produkter såsom tak eller räddning, mast och stolpe, slutna utrymmen. För dessa finns påbyggnadsutbildningar såsom stegar, lift, ställning, bygg och anläggning (tak), mast och stolpe, räddning och evakuering. GWO-vindkraftstekniker och EBR-stolparbete är exempel på andra typer av certifierande utbildningar inom fallskydd.

Utbildningsinnehåll teori: minimikrav

Lag/Arbetsmiljölagen 3 kap § 1–5/Ansvar
anställd och arbetsgivare:

 • Arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö, kunskap
  om var man finner Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  och kort introduktion av:
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
 • Användning av personlig skyddsutrustning,
  AFS 2001:3
 • Skydd mot skada genom fall, AFS 1981:14
 • Första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7
  (evakueringsplan)
 • Kännedom om specifika krav inom olika
  arbetsmiljöer och krav på specifika utbildningar:
 • Stegar och arbetsbockar AFS 2004:3
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap
  AFS 2006:6
 • Ställningar AFS 2013:4
 • Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3

Mast- och stolparbete AFS 2000:6
Medvetenhet om riskanalys och
räddningsplan, vikten av att detta finns
på plats. Ensamarbete, omöjligheten i
att få ihop en hållbar räddningsplan vid
ensamarbete:

 • Varför riskanalys samt innehåll, vikten av att
  räddningsplaner fungerar i verkligheten
 • Korrekt utrustning till rätt arbete
 • Onödigt långa fall eller otillåtet fall i utrustningen
 • Pendeleffekt, vassa kanter, att bära hjälm

Att bli hängande i sele (passivt)
(källhänvisning HSE RR708):

 • L-ABCDE, vikten av fria andningsvägar
 • Vikten av en snabb räddning
 • Historiken kring suspensiontrauma
 • Ortostatisk chock (blodtrycksfall)
 • Vikten av att använda utrustningen rätt

Olika typer av fallskyddsystem. Metoder
och kollektivt skydd, val av utrustning.
Rangordning när det kommer till kollektiva
skydd och personligt fallskydd:

 • Fallhindrande arbetspositionering, rope access,
  fallstopp, räddning, manualen, selens tre
  punkter. Manualer är styrande

Förankring – Vad är en förankring?:

 • EN 795, taktsäkerhetsanordningar samt
  strukturella ankarpunkter, val av
  förankringspunkt, pendeleffekter. Pendelfall
  vassa kanter

Daglig kontroll – vad är det?:

 • Kunskap om årligbesiktning (besiktning var 12:e
  månad), genomgång av daglig kontroll, förvaring
  och underhåll

Dynamiska krafter och fallfaktorer:

 • Vilka produkttyper får användas för uppfångning
  av fall. Vikten av hög förankring. Risken med för
  låg förankring. förtydliga begreppet fallfaktor.