En kurs i hur du säkert skottar ner snö från dina fastigheter. Kursen är 4 timmar lång och vi går igenom allt du behöver veta för att säkra just din fastighet.

Skotta säkert är en utbildning som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. Ofta är okunskapen stor kring takskottning, och varje år orsakar snön skador på byggnader och tak för miljonbelopp. Vi vill att du ska förstå vikten av en bra arbetsmiljö när du skottar på tak, samt se till att minimera farorna för allmänheten och ge dig bättre arbetsmetoder.

Pris: 1495 kronor/deltagare